KRĀSLAVAS NCB :
 
Lasītāju skaits - 3357
Apmeklējumu skaits – 43223 
Izsniegumu skaits - 111908
 
Krājuma apjoms: 47024 eksemplāri
  • Grāmatas - 43413
  • Seriālizdevumi - 3439
  • Kartogrāfiskie dokumenti - 9
  • Attēlizdevumi - 24 
  • Audiovizuālie dokumenti - 137
Informācijas vienību skaits uz vienu lasītāju - 14
Apmeklējumu skaits dienā - 149 
Izsniegumu skaits uz vienu lasītāju - 33