Pasākumi janvāra mēnesī (2018.gads)
29.12.2017


Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

 

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

Janv. mēn.

BLN

“Sala mēnesis Akas zīmē”- (ko darīt janvārī)- tem.ideju izstāde vecākiem un bērniem

Ž.Moiseja

2.

05.-29.01.

Bibliotēkā

“Mūsu bibliotēkas jubileja” - fotogalerija

E.Zaščerinska

3.

4.,11.,

18.,25.01.

Bibliotēka

“Senioru skolas” kārtējās nodarbības

R. Lazda

T.Azamatova

4.

8.,15.,

22., 29.01.

Bibliotēka

Rokdarbnieču pulciņa “Pozitīvs” nodarbības simegrāfijas tehnikas apgūšanā

I.Pauliņa

5.

Janv. mēn.

BLN

“Pasakas, kas dzīvo mums līdzās”- temat. pasākums (krāsaino tēlu un labi zināmo pasaku autoram Š. Pero – 390)

Ž.Moiseja

6.

03.-30.01.

Abonements

BLN

“Rakstnieks savā laikā, darbos un cilvēkos”- literat. izstāde (Rūdolfam Blaumanim - 155)

O.Skerškāne

Ž.Moiseja

7.

10.-31.01.

Lasītava

“Ceļojums leļļu valstībā”- Mārītes Trifonovas  porcelāna leļļu kolekcijas izstāde

V.Magidas

8.

10.-30.01.

BLN

“Zelta atslēdziņa”- temat. izstāde (Al. Tolstojam - 135)

V.Urbanoviča

9.

10.-28.01.

Abonements

“Māja - tas ir viss, ko cilvēks veido savām rokām pēc saviem uzskatiem”- izstāde (par mājas celtniecību, iekārtošanu, interjeru, vizuāliem elementiem…)

V.Slesare

10.

12.-30.01.

 

Abonements

“Dažādu paaudžu dzīves gaitas, atmiņas, sižetu savērpums”- izstāde (Anitai Liepai – 90)

V.Slesare

11.

15.-19.01.

Bibliotēka

Gada pārskatu iesniegšana

V.Magidas

12.

17.01.

plkst.

15.00

Cokolstāva

zāle

“Es dzīvoju Aronsona ielā”- temat. pasākums, prezentācija (novadniekam, tēlniekam Naumam Aronsonam - 145)

A.Bartuša

13.

20.01.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

I.Pauliņa

14.

26.01.

plkst

16.00

Cokolstāva zālē

“Grāmata kā dāvana”- pateicības pasākums grāmatu dāvinātājiem

V.Magidas

15.

Mēneša

laikā

BLN

 

”Bērnu žūrijas“ grāmatu kolekcijas 2017 lasīšanas rezultātu apkopojums. Tikšanās ar žūrijas ekspertiem

Ž.Moiseja

V.Urbanoviča
      Atpakaļ