Krāslavas ESIP un EDIP
 
2009.gads    

30. novembrī Krāslavā viesosies īpaša ceļojošā izstāde "Eiropas Parlaments ierullē Jūsu novadā!", kurā ikviens pilsētas iedzīvotājs varēs virtuāli iepazīt Eiropas Parlamenta darbu un to, ar kādiem konkrētiem jautājumiem strādā šogad ievēlētie Latvijas deputāti:

10:00-11:30    Krāslavas Valsts gimnāzijā;

14:00-18:00 izstāde pieejama ikvienam Krāslavas iedzīvotājam 18.Novembra laukumā.

 


Laikā no 25.11.2009 līdz 25.01.2010 notiks radošais konkurss „Kam tie zābaki: pastāsti par jauniešiem!”, kurš tiek organizēts ES programmas „Jaunatne darbībā” finansētā projekta „Roku rokā ar citādo” ietvaros. Projektu īsteno neformāla jauniešu grupa, kas darbojas apvienībā ELM MEDIA (www.elmmedia.lv).

Konkursa mērķis ir portretēt subkultūras mūsdienu Latvijā, piedalīties aicināti jaunieši no 18 līdz 30 gadu vecumam.

                                Konkursa nolikums


09.10.2009 plkst. 16.00

Krāslavas ESIPā notiks tikšanās „EIROPAS kultūras mantojums fotogrāfijās” ar fotogrāfu un režisoru Anatoliju Kauškali.

Autors nofiksējis  fotogrāfijās kultūras mantojumu visā tā bagātībā, atklājot gan arhitektūras, arheoloģijas, vēstures un mākslas pieminekļus, gan arī kultūrvēsturisko ainavu mūsdienu vidē. Viņa darbos ir sastopami gan Latvijas kultūras pieminekļi, gan citu Eiropas valstu kultūras pieminekļi un citi dabas objekti.

Šī pasākuma  mērķis ir veicināt jauniešu interesi par lokālajām kultūrvēsturiskajām vērtībām. Ja jaunatne izpratīs kultūras mantojuma būtību un tā aizsardzības nepieciešamību, apzinoties to kā vienu no nacionālās identitātes stūrakmeņiem, veidosies saudzīga attieksme un atbildība ne tikai pret Latvijas, bet arī pret visas Pasaules kultūras un dabas mantojumu.


 

10. septembrī  Krāslavas  ESIPā  viesojas delegācija no sadraudzības pilsētas Vadstenas (Zviedrija). Krāslavas novada kultūras darbinieki tikās zviedriem: pārrunāja dažādus interesējušos jautājumus, dalījās savā pieredzē un pārņēma pieredzi. Zviedri apskatīja foto izstādi „No Eiropas ceļasomas”. Viņi bija patīkami pārsteigti, kad tur ieraudzīja savas valsts ievērojamākas, skaistākas vietas.

Delegācija 12 cilvēku sastāvā, kuru vada labs krāslaviešu draugs un atbalstītājs Larss Ekstroms, bija ieradusies neoficiālā vizītē ar mērķi - tuvāk iepazīt mūsu pilsētu un izzināt  problēmas, lai nākotnē varētu sniegt kādu palīdzību.


 

ERUDĪTU konkursa „Vai pazīsti EIROPAS valodniekus?” jautājumi:

                                Jautājumi   Informācija


20.07.2009 plkst. 14.00

Krāslavas ESIPā notiks tikšanās „LATVIEŠI  EIROPĀ” ar Evitu un Raivi Buturovičiem (Anglija).

Kā izskatās praktiskā dzīve latviešiem, kuri strādā un mācās Eiropas valstīs? Kur meklēt un kā atrast informāciju par jauniešu iespējām Latvijā un citur Eiropā? Viesi dalīsies savos ieskatos par to, kas modernam jaunietim jādara, lai būtu konkurētspējīgs darba tirgū, kā arī, lai maksimāli izmantotu studiju vai prakses laiku ārzemēs.

Uz tikšanos Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā!


26.jūnijā Krāslavas ESIPā  notika radošo darbu "Eiropas mazpilsētas prieki un bēdas" un  „Prātam un dvēselei” (veltīts EIROPAS DABAS UN NACIONĀLO PARKU DIENAI)  izstāžu  noslēguma pasākums. Bija tiešām liels prieks redzēt darbus gan dzejas formā, gan eseju, gan zīmējumu un veidojumu formā, bet visur varēja just un redzēt, cik ļoti mūsu mazpilsētas iedzīvotāji mīl Krāslavu, savu dzimto pilsētu.

Priecēja fakts, ka šī izstāde pulcēja gan mazus, gan lielus, jo savus darbus iesniedza gan paši mazākie pilsētas iedzīvotāji - bērnu dārza „Pīlādzītis” audzēkņi, kuri centās parādīt krāsās un formās savas izjūtas un domas par mūsu pilsētu, gan arī vecākā gājuma kundzes Janīna Gekiša un Genovefa  Kalviša, kuras ar saviem nopietnajiem darbiem rādīja savu mīlestību pret mūsu mazo pilsētiņu.
Noslēguma pasākums pulcēja gan dalībniekus, gan visus interesantus, dalībnieki saņēma balviņas un pat ja ārā lija lietus, pasākums noritēja jaukā, siltā un pozitīvā gaisotnē, jo tā galvenā doma bija - mīlestība pret mūsu mazpilsētu.

Paldies visiem dalībniekiem par atsaucību un piedalīšanos!


Krāslavas ESIP aicina visus interesentus, gan lielus, gan mazus piedalīties radošo darbu konkursā "Eiropas mazpilsētas prieki un bēdas". Ir gaidītas gan fotogrāfijas, gan zīmējumi, gan stāsti, dzejoļi, pasakas, esejas, epifānijas, teikas, veidojumi - jebkas, tikai galvenais noteikums ir, lai varētu redzēt pilsētas īsteno sirdi. No sirds sirdij. Darbus gaidām Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā līdz 25.06.09. Labāku darbu autori tiks sumināti!


Maija beigās tiek atzīmētas EIROPAS DABAS un NACIONĀLO PARKU DIENAS. Pasākuma pamatideja ir dabas vērtību saudzēšana, aizsardzība un popularizēšana. Tā mērķis ir palielināt sabiedrības atbalstu Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju darbībai. 2009. gada pasākuma tēma ir „Jaunatne -   parku nākotne”.

Krāslavas ESIP aicina: neaizmirsīsim, ka arī mūsu Krāslavas rajonā ir skaisti parki; skaistas dabas takas. Izzināsim tās! Iemūžināsim skaistākus dabas mirkļus un izveidosim izstādi Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā „KRĀSLAVAS dzīvās ainavas”.

Pasākumu atbalsta Valsts Kanceleja. Laipni gaidīti ciemos ar saviem darbiem līdz 10.jūnijam!


Maijā ES dalībvalstīs norisinās akcija „Zaļais Vilnis”, kuras laikā paredzēta koku stādīšana, kurā aicināti piedalīties visi interesenti, gan kolektīvi, gan pilsētnieki. Eiropas koku stādīšanas projekta mērķis ir parādīt, ka vides aizsardzība, ilgspējīga attīstība un Eiropas kotne ir svarīga ikvienam no mums. Koku stādīšana ietver arī tiešu devumu nākamajām paaudzēm – dabas atjaunošanu.

Arī Krāslavā notika akcija „Zaļais Vilnis”. Maija beigās pie Krāslavas ESIPA tika stādīti dekoratīvi koki un krūmi, kā arī skaistas puķes.

Stādīšanas darbos piedalījās  Krāslavas novada centrālās bibliotēkas darbinieki,  jaunieši, seniori, labiekārtošanas iestādes darbinieki un citi aktīvi pilsētnieki. Paldies visiem par atsaucību, palīdzību un par stādīšanas materiālu dāvināšanu.


 

Eiropas Kopienu komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts aicina visus dizaina un mākslas studentus no 27 ES dalībvalstīm pieteikties ES konkursam jauna ES logotipa izveidošanai ekoloģiski tīriem produktiem. Konkursa balva pārspēj visas naudas balvas: logotips, kuru atzīs par labāko, 2010. gada jūlijā kļūs par oficiālo logotipu ekoloģiski tīriem produktiem visā Eiropas Savienības teritorijā.

Pieteikumus līdz 2009. gada 25. jūnijam var augšupielādēt konkursa mājas lapā: www.ec.eueropa.eu/organic-logo.

                               Konkursa nolikums 


01.05.2009 plkst. 18.00

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā KRĀSLAVAS ESIPā   ikviens interesents aicināts apmeklēt mūsu pasākumus. Būs tikšanās ar fotogrāfu - Anatolu Kauškali; būs informatīvie pasākumi (izstāde "Misters kartupelis"; konkursi utt.); degustācija un apbalvošana. 

                                      Informācija


Krāslavas ESIP aicina visus interesantus piedalīties radošo darbu konkursā „Neļauj krīzei laupīt dzīvesprieku!”. Visus cilvēkus, kuros vēl mīt dzīvesprieks, un kuri vēlas ar to padalīties aicinām iesniegt savus darbus Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā.

24.03.2009 plkst. 15.00 notiks labāko darbu autoru apbalvošana un tikšanās ar psihologu Irinu Japiņu.

                                   Konkursa nolikums   


Akadēmisko programmu aģentūra rīko radošo darbu konkursu "Eiropa skolā", kurā 2009.gada 1.martam bērni un skolēni no Latvijas līdz 20 gadu vecumam ir aicināti iesniegt radošus darbus.

Vairāk informācijas: http://www.apa.lv/index.php?node=331.

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lasītavā no 02.02.2009 ir skatāma izstāde „Čehijas prezidentūra”. Te Jūs varat iepazīties ar dažādiem materiāliem par Čehiju:
  • Čehijas ģeogrāfija;
  • politika;
  • ekonomiskais stāvoklis;
  • māksla utt.
Abonementā ir izstāde „Čehu šarms” čehu autoru darbu izstāde (daiļliteratūras darbi).

Eiropas Kopienu Tiesas Latviešu valodas tulkošanas nodaļa gatavo virkni informējošu pasākumu Latvijas augstskolās par darba iespējām Eiropas Kopienu Tiesā.
Informācija par Eiropas Kopienu Tiesu atrodama: http://www.curia.europa.eu.
Vairāk informācijas par tiem konkursiem darbā Eiropas Kopienu Tiesā, kurus rīko Eiropas Kopienu Personāla atlases birojs (EPSO), un to norisi atrodama: http://europa.eu/epso/epso_index_lv.html.
                  Informācija   Darba iespējas


                               |>>>  1  2  ...  4  >>>|