2010.gads

KNCB turpinās datorapmācības „Gribu visu zināt!" Diska „Krāslavas, Dagdas un Aglonas ūdenstilpes un ūdensteces" prezentācija
Mājas konservu degustācija „Vasara burciņā" Pasākums „Mūsu mīluļi”

Piemiņas pasākums, veltīts dzejnieka Valda Krāslavieša 90. dz. dienai

skatīt vairāk >>>

Krāslavas pils nedēļas ietvaros diska „Grāfi Plāteri un Krāslava” prezentācija

KNCB Bērnu nodaļas atklāšana

skatīt vairāk >>>

Kursi novada bibliotekāriem „Latvijas bibliotēku portāls un vietēja satura publicēšanas iespējas”

Sarmītes Ķikustes grāmatas "100 galvas runā..." prezentācija

Ābolu balle „Kad āboli sakrīt grozos”

Prezentācija "Mana pilsēta Krāslava dzejā, prozā un attēlos" Daugavpils literātu apvienības dzejnieku un bardu literāri - muzikālā stunda „Latgales motīvi”

 9.Grāmatu svētki

Erudīcijas konkurss "Kā tas viss notika?"

Radošā darbnīca "Trijstūra lakatu aušana"

Adīšanas pulciņa "Kamoliņš" dalībnieku darbu izstāde

Mentoringa apmācības bibliotekāriem darbam ar bērniem

Tematisks pasākums jauniešiem "Drošs internets" 

Jeļenas Maļeckas no liniem darinātu darbu izstāde "Ai jūs lini" 

Kursi bibliotekāriem "Interneta un televīzijas iespējas informācijas laikmetā"

 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006