2009.gads

  

                           Pasākumi jūnija mēnesī: 

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

01.06.-12.06.

Lasītavā

Datorapmācības medicīnas darbiniekiem

I.Cabule

2.

02.06.

Lasītavā

Rajona bibliotekāru seminārs

V.Magidas

3.

 

Lasītavā

Ineses Urbānes grafikas izstāde no cikla Grafika veido vienas vizuālās esamības dažādas izloksnes

V.Urbāne

4.

26.06.

Lasītavā

Mazpilsētas prieki un bēdas: foto, eseju, dzejas… konkurss ( kā kurš to uztver)

S.Ļaksa- Timinska

5.

Mēneša garumā

Krāslavas raj.

Metodiskās palīdzības sniegšana Krāslavas rajona tautas bibliotēkām

V.Magidas

6.

16.06.-20.06.

Bibliotēkā

Jāņu zāļu pušķu un literatūras par Jāņiem izstādes Apaļa saulīte kalna galā

V.Slesare

7.

17.06.

Lasītavā

Pievienojieties arī jūs Krāslavas rajona unikālās dabas, kultūras un vēstures baudītāju pulkam! - bukletu izstāde par Krāslavu un rajonu

E.Zaščerinska

8.

20.06.

Bibliotēkā

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

 


Pasākumi maija mēnesī:  

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

01.05.

Lasītavā

Eiropas vakara pasākums

S.Ļaksa-Timinska

V.Magidas

2.

05.05.

Lasītavā

SIMEGRĀFIJA- Ināras Pauliņas darbu izstāde  

I.Pauliņa

3.

 05.05.-29.05.

Lasītavā  

Datorapmācības medicīnas darbiniekiem

I.Cabule 

4.

 06.05.

 Lasītavā

 Literatūras izstāde MĀTES SVĒTUMS, MĀTES SIRDS

I.Pauliņa

V.Slesare 

5.

13.05. plkst. 15.30

Krāslavas KN

Ceļojošās izstādes PASAULE KLIKŠĶA ATTĀLUMĀ svinīgā atklāšana

 IELŪGUMS

V.Magidas

6.

Tikšanās tiek atcelta uz citu laiku, par ko informēsim vēlāk.

Lasītavā

PRĀTAM UN DVĒSELEI –Pasākums veltīts Eiropas Dabas un nacionālo parku dienai. Tikšanās ar Dabas fonda speciālistu ornitologu Indriķi Kramu

S.Ļaksa- Timinska

7.

 19.05.

Krāslavas raj. bibliotēkās 

Pagastu Tautu bibliotēku akreditācija 

V.Magidas 

8.

20.05.

Bibliotēkā

Jauno grāmatu diena

V.Cimmermane

O.Skerškāne

I.Pauliņa

V.Slesare

 


01.maijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 21.00

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notiks "Bibliotēku nakts".

                                  Informācija


 Bibliotēku nedēļas pasākumi 20. – 25. aprīlī:

20.04.09 - Jauno Grāmatu diena

Atvērto durvju dienas – tikšanās ar skolu klasēm un iepazīstinot tās ar bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem.

22.04.09 - plkst. 15.00 – IGORA DOMANICKA personālizstādes „Pasaules kara tehnika miniatūrā” atklāšana

23.04.09 – „Konstantīns Raudive - Eiropas mēroga domātājs” - pārrunas, literatūras skate, veltīta mūsu novadnieka, rakstnieka, filozofa 100 dz.d.

 Pasākumi aprīļa mēnesī:   

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1. 

01.04.

Lasītavā

Saules atgriešanās svētki - Lieldienām veltīta literatūras izstāde

I.Pauliņa

V.Slesare  

2. 

07.04. 

Lasītavā

 

Krāslavas rajona bibliotekāru seminārs

V.Magidas

3.

07.04.

Lasītavā 

 Iztēloties! Radīt! Inovēt! Kā ikvienam no mums izkopt spēju radīt un inovēt?- Tikšanās ar radošu personību Karīnu Lazdāni

S.Ļaksa-Timinska

4. 

20.04.

Bibliotēkā

 Jauno grāmatu diena

V.Cimmermane

O.Skerškāne

I.Pauliņa

V.Slesare  

5.

 23.04.

Lasītavā

Konstantīns Raudive-Eiropas mēroga domātājs- Tematisks pasākums, veltīts mūsu novadnieka, rakstnieka, filozofa 100 dz.d.

Literatūras skate, lasījumi

S.Ļaksa-Timinska

V.Magidas

V.Slesare

E.Zaščerinska


Pasākumi marta mēnesī:   

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1. 

02.03.

Lasītavā

Literatūras izstāde

Ja jūs vēlaties kādu sveikt  

I.Pauliņa

V.Slesare  

2. 

09.03. 

Lasītavā

 

Dzejniece, kas ar savām vārsmām stiprināja ikvienu

dvēseli – literatūras izstāde, veltīta dzejnieces, mūsu novadnieces A.Rodes piemiņai

V.Slesare

E.Zaščerinska

3.

19.03.

Ģimnāzijā 

 Annai Rodei veltīts piemiņas pasākums

V.Magidas

4. 

20.03.

Bibliotēkā

 Jauno grāmatu diena

V.Cimmermane

O.Skerškāne

I.Pauliņa

V.Slesare  

5.

Krāslavas ESIP 

Neļauj krīzei laupīt dzīvesprieku -

radošo darbu konkurss. Tikšanās ar psihologu Irīnu Japiņu

S.Ļaksa-Timinska

V.Magidas

6.

 Lasītavā

Rajona bibliotekāru seminārs 

 V.Magidas


Portālā letonika.lv atvērta plašākā latviešu literatūras interneta bibliotēka, kurā jau šobrīd lasāmi 16 autoru 120 pilnteksta darbi 15 000 lappušu apmērā – romāni, lugas, stāsti, dzejoļi u.c. literāro žanru darbi. Literāros darbus ikviens bez maksas var lasīt vietnē: www.letonika.lv/literatura.

                                    Informācija


No 2.marta līdz 30.martam Latvijas bibliotēkās sadarbībā ar laikrakstu „Latvijas Avīze” norisināsies konkurss “Nāc uz savu bibliotēku un atrodi meklēto!”. Galvenās balvas uzvarētājiem – 2 videokameras Panasonic SDR-H250EP-S un 2 ceļazīmes uz Starptautisko Bibliotēku apvienību federācijas (IFLA) ikgadējo konferenci, kas notiks 2009.gadā Milānā 23.-27.augustā.

Konkursu organizē LURSOFT IT un valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”. Uzvarētāji tiks apbalvoti 15.aprīlī Latvijas bibliotekāru 10.kongresā.

                                    Nolikums

Informējam, ka Gētes institūts Rīgā www.goethe.de/riga sadarbībā ar Latvijas Studentu vortālu "StudentNet" www.studentnet.lv pirmo reizi izsludina domrakstu konkursu "Latvija un Vācija - kopīga pagātne. Domās par nākotni". Dalība - sākot no 14 gadiem. Galvenā balva - 2 līdz 4 nedēļu vācu valodas kurss Vācijā.
                                    Informācija

 Pasākumi februāra mēnesī:  
 

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1. 

02.02.

Lasītavā

 Literatūras izstāde

Čehijas prezidentūra

S.Ļaksa-Timinska

2. 

02.02. 

Abonementā

Čehu šarms -literatūras izstāde

V.Cimmermane

O.Skerškāne

3.

 02.02.- 27.02.

Lasītavā

 Pirmās iemaņas darbā ar datoru(pensionāriem)

I.Cabule

4. 

20.02.

Bibliotēkā

 Jauno grāmatu diena

V.Cimmermane

O.Skerškāne

I.Pauliņa

V.Slesare  

5.

26.02.

LNB

Apaļā galda diskusija 

Par bibliotēkas darba jautājumiem. Prezentācija

V.Magidas

6.

20.02.

 Lasītavā

 Dzejas pēcpusdiena -

Klāva  Elsberga dzejas pasaule 

 I.Ļaksa-Timinska

 I.Skerškāne

7.

27.02.

Lasītavā

 Literatūras izstāde -Pazīstamais un nezināmais Antons Austriņš

V.Slesare

I.Pauliņa


Informācija lasītājiem: "Jūsu dāvinājums var noderēt!"

Pasākumi janvāra mēnesī: 
 

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1. 

05.01.

Lasītavā

 Literatūras izstāde - Latvijas lepnums 2008

V.Slesare

2.

16.01.

Lasītavā

 Visums kļūs tuvāks-Astronomijas gadam veltīta literatūras izstāde

I.Pauliņa

3. 

20.01.

Lasītavā

 Literārās kafejnīcas Jaunie literāti 2008. gada noslēguma konkurss

A.Bartuša 

4.

20.01.

Bibliotēkā

Jauno grāmatu diena

V.Cimmermane

O.Skerškāne

I.Pauliņa

V.Slesare  

5.

21.01.

 Lasītavā

Cilvēks-cilvēkam Tikšanās ar Latvijas lepnums 2008 mūsu novadniecēm Antoņinu Jermaku un Valentīnu Gekišu

 V.Magidas

 V.Cimmermane

 V.Slesare

6.

22.01.

Abonementā

 Cilvēka likteņa un laikmeta izjūta - literatūras izstāde (Klāvam Elsbergam - 50)

O.Skerškāne 

V.Cimmermane


                                   |>>>   1  2  3  4  5  ...  7  8  9   >>>