2007.gads

  18.-25.jūnijā
„Visa laba Jāņu zāle, ko plūc Jāņu vakarā” – Jāņu zāļu un ziedu kompozīciju izstāde.
                                                            Lasīt vairāk…..

12.jūnijā
Rajona bibliotēku darbinieku seminārs.
                                                                           Lasīt vairāk…..

                                Izstādes jūnijā:
- „Manas dvēseles pārdzīvojumi un vēltījumi maniem mīļajiem cilvēkiem” , veltīta Koletas Andžānes 80.dzimšanas dienai.
- „Zentas Mauriņas būtība – drosmes slavinājums” , veltīta rakstnieces 110.dzimšanas dienai.
- „Esiet mīļi sveicināti Krāslavas rajonā” materiāli par tūrisma iespējām Krāslavas rajonā.
                                                         Lasīt vairāk…..

24.-25.maijā
        
Kursi bibliotēkas darbiniekiem programmatūrai ALISE versija 4i Daugavpils universitātē. 

 22.maijā
Grāmatas „Mana Krāslava” prezentācija. Šī dzejas un prozas izlase ir veltīta visskaistākajai pilsētai Daugavas krastos – Krāslavai. Idejas autore un sastādītāja ir novada domes speciāliste Ināra Dzalbe. Darbu autori ir gan pazīstami dzejnieki kā Valdis Krāslavietis, Cecīlija Dinere, tā arī skolēni, studenti, pensionāri, skolotāji , kurus vieno mīlestība uz šo pilsētu.
Grāmatas tapšanā līdzdarbojušies ir daudzi, tai skaitā arī bibliotēka. Grāmatas prezentācijā bija tik daudz apmeklētāju, ka lasītavā nevarēja iekļūt visi gribētāji. Finansiālo atbalstu grāmatas izdošanā sniedz novada dome.

  21.maijā
Varavīksnes skolas 7.klases audzēkņi apmeklē bibliotēku un iepazīstas ar tās darbu un krājumu.

 
17.maijā

Bibliotēkas darbinieki piedalījās Krāslavas ģimnāzijas lasījumos, veltītus Krāslavas garīgā semināra 250 gadu jubilejai.


 15.maijā

Krāslavas centrālo bibliotēku apmeklēja Ludzas rajona bibliotēku darbinieki.

Ludzas rajona kolēģi iepazinās ar krāslaviešu darba pieredzi, apskatīja Krāslavas pils kompleksu un apmeklēja Krāslavas vēstures un mākslas muzeju.

11.maijā plkst.18.00 – 22.00

                     bibliotēkas vakara pasākums „Nekur vēl kā šeit…”

                                  Programmā:

  - pasākumu cikls, veltīts Eiropas nedēļas noslēgumam:

·         Izstādes  „Krāslavas eirovīzijas fotogrāfijās”

                   „Atklāsme”- mākslas skolas audzēkņu darbi

                   „Jaunās grāmatas”,

·         Ieskats  „Krāslavas 3 gadi ES un turpmākā attīstība”,

·         Ceļojumu iespaidi pa ES valstīm,

·         Konkursu dalībnieku apbalvošana.

- „Bibliotēkas spoka” meklēšana kopā ar Svariņu tautas nama dramatiskā kolektīva dalībniekiem.

- Internets un bibliotēkas pakalpojumi līdz 22.00.

03.maijā

VKKF kultūras projektu konkursā „Jaunu grāmatu un citu izdevumu iegāde publiskajām bibliotēkām” atbalstīts bibliotēkas iesniegtais projekts.

02.maijā

VKKF Latgales programmā atbalstīts bibliotēkas iesniegtais projekts „Latgales novada bibliotekāru 6. konference „Novadpētniecības darbs modernajā informatīvajā telpā”.

                                Izstādes maijā:

- „Katram bērnam ir māte u katrai mātei ir māte” – veltīta Mātes dienai.

- „Kurš būs valsts prezidents? Dažādu partiju viedokļi un kandidāti prezidenta amatam.”

-  „Dators – draugs vai ienaidnieks?”.

- „Atklāsme” – Krāslavas mākslas skolas audzēkņu keramikas darbu izstāde.

- „Krāslavas eirovīzijas” - fotoizstāde.


28.aprīlī
Erudīcijas konkursā „Meklē un atrodi datu bāzē „Letonika”” zonālajā finālā Daugavpilī piedalījās Varavīksnes vidusskolas komanda, kura ieguva 2.vietu.

17.-18.aprīlī
Bibliotēku darbinieku mācību brauciens uz Valgas pilsētu Igaunijā un Valkas rajona bibliotēkām un kultūras iestādēm.

3.aprīlī
Bibliotēku apmeklē Lietuvas  republikas Zarasu rajona kolēģi, kuri iepazītas ar krāslaviešu pieredzi.

                                     Izstādes aprīlī:

- „Vācijas portrets” – literatūras izstāde par Vācijas ekonomiku, vēsturi, paražām, tradīcijām.

- „Daugavā ieplūst piesārņojumi” – ekspresizstāde par notikušo avāriju Baltkrievijā.

- „Kādi esam, kā izturamies” ( Etiķete, uzvedība, saskarsme, kultūra).


30.martā

Krāslavas rajona bibliotēku darbinieku izbraukuma seminārs Preiļos „Bila un Melindas Geitsu fonds Latvijas bibliotēkām”.

   Preiļu galvenās bibliotēkas apmeklējums.

19.martā

Latgales reģionālā televīzija bibliotēkā.


 
2.martā plkst.10.00 
 Krāslavas rajona bibliotēku darbinieku seminārs.
                                                                                          Lasīt vairāk…..


                                    Izstādes martā:

-  „Pie teiksmainajiem Daugavas krastiem. Daugava Vladimira Ivanova  skatījumā”
– foto izstāde no cikla „Fotomateriāli par Krāslavu”.
- „Gaiša nāca Liela diena” – veltīta Lieldienām.
- „Valodu pasaule” – veltīta Krievu literatūras gadam.
- „Jaunākais valsts sociālās apdrošināšanas jautājumos”.

 
28.februārī

Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktora A.Vilka un VA Kultūras informācijas sistēmas tikšanās ar  Krāslavas rajona pašvaldību vadītājiem.

                                                                        Lasīt vairāk……


                                Izstādes februārī:
 

- „Svētki mīlestības vārdā”- veltīta Valentīndienai.

- ‘Klimats pārsteidz aizvien vairāk” – materiāli par globālo sasilšanu.
 

                                    |>>>   1  2  3  4  5  6  7  8  9   ...