2012.gads  


        

---------------------------------------------------------------------

20.decembrī plkst.11.00

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notiks projekta "Krāslavas reģiona bibliotēku krājuma papildināšana pilnvērtīgākai lietotāju informatīvo vajadzību apmierināšanai" prezentācija.

---------------------------------------------------------------------
Krāslavas novada centrālā bibliotēka piedalījās Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares mērķprogrammas "Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām" projektu konkursā. Mūsu  iesniegto projektu konkursa kārtībā, ņemot vērā konkursa nolikumā apstiprinātos kvalitatīvos kritērijus, izvērtēja mērķprogrammas „Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām" ekspertu komisija, un Valsts kultūrkapitāla fonda padome tā īstenošanai 08.11.2012. piešķīra finansējumu Ls 4064.

KNC bibliotēka projektam iesniedza vēlamo grāmatu sarakstu visām Krāslavas  un Dagdas  novadu publiskajām bibliotēkām. Jau tuvākajā laikā bibliotēku krājumi papildināsies  ar kopumā 871 izdevumu.

Priecīgus svētkus un mierīgu un mīlestības pilnu svētku gaidīšanas laiku novēl viss Krāslavas novada centrālās bibliotēkas un bērnu nodaļas  kolektīvs ikvienam savam lasītājam, kā arī cer, ka jaunās grāmatas iepriecinās mūsu pilsētas iedzīvotājus un dos iedvesmu un siltumu šajā ziemas laikā! Ar jaunāko literatūru aicinām iepazīties Krāslavas novada centrālajā  bibliotēkā  un bērnu nodaļā Jauno grāmatu dienā – 20. decembrī.  Lasītavā - jaunākā uzziņu un nozaru literatūras izstāde.

                                  Informācija 

---------------------------------------------------------------------

                PASĀKUMI DECEMBRA MĒNESĪ

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

Trešdienās

Lasītava

Senjoru adīšanas pulciņa nodarbības

I.Pauliņa

2

03.12.

 

Lasītava

„Stāv aiz vārtiem svētvakars” -izstāde

I.Pauliņa

3.

 

 

03.12.

Abonements

Izstāde „Māja, kurā dzīvo Ziemassvētki”

O.Skerškāne

4.

03.12.

Abonements

„Vācija”- izstāde no cikla „Eiropas tautu literatūras daudzveidība”

A.Bartuša

5.

05.12.

Rīga

Pašvaldības vadītāju un bibliotekāru konference „Līderi par bibliotēkām 119+ 119”

I.Cabule

6.

05.-09.12.

Bērnu literatūras nod.

Bērnu bibliotēkas Ziemassvētku telpu rotājums

V.Pantelejeva

7.

05.-26.12.

Bērnu literatūras nod.

Grāmatu izstāde „Ticu Ziemsvētku klusajam brīnumam, kuram dvēselē jāienāk”

V.Urbanovica

8.

07.12.

Mālpils

Izbraukums uz noslēguma pasākumu

„11.Novadu grāmatu svētki”

V.Magidas

9.

08.12.

Lasītava

Tatjanas Vasiļevskas pērlītēm šūto gleznu izstāde „Spēj savu Sargeņģeli saskatīt”

V.Magidas

10.

08.12.

Lasītava

„Ziemassvētku pārsliņas”- radošā darbnīca (sadarbībā ar senjoru adīšanas pulciņu)

Senjoru pulciņa tamborēto pārsliņu izstāde

V.Slesare

11.

10.12.

Daugavpils

Bibliotēkas interešu pārstāvniecības reģionālais seminārs

V.Magidas

12

14.12.

Novadpētniecība

„Es atceros tik daudz - visu, pat katru sīkumu”. Dzejniekam Medardam Brazevičam - 75

E.Zaščerinska

A.Bartuša

13.

15.12.

Lasītava

„Piparkūku cepšanas čempionāts”- (degustēt aicinām bērnus, par kuriem rūpējas Krāslavas CARITAS nodaļa)

V.Magidas

14.

16.12.

Rīga

Reģionu bibliotēku metodiķu seminārs

V.Magidas

15.

17.12.

Lasītava

„Eiropa un mūsdienu kultūras likteņi”.

Jaunāko grāmatu izstāde un apskats

S.Ļaksa - Timinska

16.

19.-29.12.

Bērnu literatūras nod.

Grāmatu izstāde „Bērnu krievu rakstniekam E. Uspenskim- 75”

V.Pantelejeva

17.

20.12.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

 

O.Skerškāne

V.Magidas

18.

 

Lasītava

„Latvijas unikālā kultūrtelpa”- VKKF projekta ietvaros iegādāto grāmatu izstāde. Literatūras apskats

V.Slesare

 

 

 

19.

21.12.

Novadpētniecība

Izstāde „Tēlniekam no Krāslavas- Naumam Aronsonam – 140”

E.Zaščerinska

A.Bartuša

20.

21.12.

Bērnu literatūras nod.

Pasākums „Ziemassvētku zīlēšanas tradīcijas Eiropas valstīs”

V.Pantelejeva

V.Urbanovica

---------------------------------------------------------------------
Arī šogad Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība turpināja labdarības projektu „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”, lai palīdzētu notikt lasīšanas veicināšanas programmai „Bērnu un jauniešu žūrija”. Šogad ar ziedotāju atbalstu iegādātas 2600 grāmatas 205 bibliotēkām, t.sk. 22 - Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēkās.

Ikviens tika aicināts palīdzēt bērnu grāmatām nonākt bibliotēkās, piezvanot uz 1 lata ziedojumu tālruni 90006889 vai portālā www.ziedot.lv.

---------------------------------------------------------------------

27.novembrī plkst.15.00

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā DABAS AIZSARDZĪBAS 100 GADEI veltīts pasākums „Zilā krāsa dabā”. Fotogrāfiju izstāde, prezentācija, stāsti par sevi. Tikšanās ar Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas vecāko valsts vides inspektori Irēnu Muskari.

---------------------------------------------------------------------

Mācību centrs „DIJA” sadarbībā ar Latvijas Sabiedrības integrācijas fondu piedāvā strādājošajiem cilvēkiem apgūt BEZMAKSAS programmu „Latviešu valoda pieaugušajiem” (A un B līmenis).

                      Informācija           Informācija (krievu valodā)

 

---------------------------------------------------------------------

Adīšanas pulciņš atsāk savas nodarbības Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lasītavas telpās. Pirmā nodarbība notiks 4.novembrī plkst.11.00.

Aicinām visas adīt gribētājas. Īpaši gaidām jau esošās pulciņa dalībnieces.

---------------------------------------------------------------------

Katrs Latvijas iedzīvotājs vara dot savu ieguldījumu kopīgā mantojuma saglābšanā. Šobrīd steidzamākais un vieglāk īstenojamais darbs būtu vecās apbūves fotofiksācija. Ja nav iespējams veco apbūvi saglabāt dabā, mēs varam to iemūžināt vismaz fotogrāfijā.

LNB Digitālās bibliotēkas „Letonica” portāla „Zudusī Latvija” veidotāji, Vides Aizsardzības Klubs, Latvijas Etnokultūras Centrs, aicina visus iedzīvotājus iesaistīties kultūrvēsturiskā mantojuma vākšanā, lai veidotu kopīgu elektronisko datubāzi, un piedalīties fotoakcijā „Iemūžini mājvietu”.                    

 

---------------------------------------------------------------------

                   PASĀKUMI NOVEMBRA MĒNESĪ

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

Otrdienās

Lasītava

Senjoru adīšanas pulciņa nodarbības

I.Pauliņa

J.Livca

2.

01.11.

Lasītava

Krāslavas un Dagdas novadu 11.Grāmatu svētki attēlos- fotoizstāde

E.Zaščerinska

I.Pauliņa

3.

02.11.

Lasītava

Pasaules filozofijas dienai veltīta izstāde - „Esamības jēga, lietu būtība, cilvēka vieta pasaulē”

V.Slesare

4.

02.11.

 

Lasītava

„Pasaulē nostūru daudz-

Latvija, Latvija viena!” - izstāde (Latvijai- 94)

V.Slesare

5.

03.11.

Abonements

„Lietuva”- izstāde no cikla „Eiropas tautu literatūras daudzveidība ”

O.Skerškāne

6.

04.11.

Novadpētn. nodaļa

„Krāslavas ģerboņa autoram, pilsētas galvai no 1927.- 1932 gadam - M.Rabinovičam - 130”- izstāde

A.Bartuša

7.

 05.-09.11.

  Bērnu nod.

Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu kolekcijas prezentācija un lasījumi pirmskolas vecuma bērniem Krāslavas PII „Pienenīte” un „Pīlādzītis”

V.Urbanoviča

A.Bartuša

8.

 12.11.

Bērnu nod. 

Grāmatu izstāde, veltīta zviedru rakstnieces Astrīdas Lindgrēnas 105.g. jubilejai „Karlsons, Peppija un citi…”

V.Pantelejeva

V.Urbanoviča

 

9.

20.11. 

Abonements  

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

10.

22.11. 

Lasītava 

„Latviešu tautas dzīves tēlojums” - izstāde (Andrejam Upītim-135)

I.Pauliņa

11.

 27.11. plkst.15.00

Lasītava 

„Zilā krāsa dabā”- izstāde un tematisks pasākums (jūras, upes, ezeri)

V.Magidas

I.Muskare 

12.

28.11. plkst.15.00

Bibliotēka 

„Izcept maizīti, baltu kā saulīti” – tematiskais pasākums, literatūras izstāde, maizes ēdienu degustācija

V.Magidas 

13.

29.11. plkst.15.00

Lasītava 

Tikšanās ar mākslinieku Valēriju Dičkovski

V.Magidas 

---------------------------------------------------------------------
                   PASĀKUMI OKTOBRA MĒNESĪ

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

01.10.

 

 

Lasītava

„Norišu detalizēts tēlojums”-izstāde (rakstniecei Ingai Ābelei- 40)

I.Pauliņa

2.

01.-04.

Bērnu lit. nodaļa

Norvēģu nedēļai Latvijā veltīts:

Norvēģu autoru bērnu literatūras izstāde

Norvēģu pasaku lasījumi

V.Pantelejeva

 

 

V.Urbanoviča

3.

02.10.

Lasītava

„Mirkļu un mūžības pretstats” - izstāde (dzejniecei Veronikai Strēlertei- 100)

V.Slesare

4.

05.10.

 

Bērnu lit. nodaļa

„Novēlējumi manam

skolotājam”- tematiskā

izstāde

V.Urbanoviča

5.

12.10.

Krāslavas KN

Krāslavas un Dagdas novadu 11.Grāmatu svētki

V. Magidas

6.

17.10.

Rīga

„Bibliotēku novadpētniecības darbs”- seminārs

A.Bartuša

7.

20.10.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

8.

 

Lasītava

Mākslinieka Valērija Dičkovska gleznu izstāde „Pieskāriens dabai”

V.Magidas

9.

24.10.

Rīga

Izglītojošs seminārs publisko bibliotēku krājuma komplektēšanas speciālistiem

S.Ļaksa- Timinska

10.

25.10.

Lasītava

Senjoru adīšanas pulciņa nodarbības

V.Magidas

---------------------------------------------------------------------
12.oktobrī plkst.10.30

Krāslavas kultūras namā notiks Krāslavas  novada 11. Grāmatu svētki.

                 Programma

---------------------------------------------------------------------

Izsludināts konkurss jauniešiem "Lec biznesā!"

Trešo gadu pēc kārtas Hipotēku banka izsludina konkursu "Lec biznesā!". Ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuram ir biznesa ideja un uzņēmība to īstenot, aicināts piedalīties konkursā un iegūt vērtīgas balvas - biznesa mentoru palīdzību un naudas balvas. Sīkāk: http://ejuz.lv/4436m

---------------------------------------------------------------------

25.septembrī plkst.16.00

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā EIROPAS VALODU DIENAI veltīts tematisks pasākums. Savos iespaidos dalīsies LLU studente INESE URBĀNE, kura „ERASMUS” programmas ietvaros studēja Spānijā un pabija praksē Portugālē, līdz ar to iepazīstot spāņu un portugāļu valodas.

Erudītu konkursa „ES EIROPAS VALODU PASAULĒ” dalībnieku apbalvošana.

---------------------------------------------------------------------

Cien. lasītāji! Ceturtdien, 6. septembrī, sakarā ar LNB BĒRNU LITERATŪRAS CENTRA izbraukuma semināru LASĪTAVA strādā no plkst. 15.00 līdz 18.00. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

---------------------------------------------------------------------

                   PASĀKUMI SEPTEMBRA MĒNESĪ

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

04.09.

Bibliotēka

Krāslavas ģimnāzijas rīkotās adoptācijas dienas septīto un desmito klašu skolniekiem ietvaros- ekskursija pa bibliotēku, iepazīšanās ar tās darbu un sniedzamajiem pakalpojumiem

V.Magidas

V.Urbanoviča

2.

03.09.

Bērnu bibl.

„Zinību diena 2012”- tematiskā izstāde

V.Urbanoviča

3.

06.09.

Bibliotēka

„Bibliotēku darbs ar bērniem jaunajos ekonomiskajos apstākļos” - LNB Bērnu literatūras centra izbraukuma seminārs Krāslavas un Dagdas novada bibliotekāriem

V.Magidas

4.

08.09.

Lasītava

„Dzīve ir skaista”- izstāde (Katrīnai Pasternakai- 55)

V.Slesare

5.

.09.

Lasītava

Dzejas dienas bibliotēkā. Pensionētās skolotājas Gertrūdes Petrovskas dzejas grāmatas „Saruna ar sevi” prezentācija

V.Magidas

6.

09.09.

Bērnu nod.

Tematiskais pasākums, veltīts Tēvu dienai

V.Urbanoviča

v.Pantelejeva

7.

20.09.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

8.

25.09.

Lasītava

Eiropas valodu dienai veltīts tematisks pasākums. Izstāde

S.Ļaksa-Timinska

9.

 26.09.

 Abonements

 ,,Norvēģija”- izstāde no cikla „Eiropas tautu literatūras daudzveidība”

I.Pauliņa

 

10.

28.09.

Bērnu nod.

Erudītu konkurss „Zināšanu pasaulē”

V.Urbanoviča

---------------------------------------------------------------------
Valsts kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programmas projektu konkursā atbalstīts Balvu centrālās bibliotēkas pieteiktais projekts  Latgolys folklorys vuokuma konkurss ”Apleicīne2”. Tas veltīts Latgales novada  folkloras vācēju aktivizēšanai un mūsu kolēģa Antona Slišāna  dzīvesziņas pieminēšanai.

Aicinām kļūt par aktīviem šī notikuma dalībniekiem!

---------------------------------------------------------------------
Cien. lasītāji! Sakarā ar apmācībām, š.g. 8.augustā Krāslavas NC bibliotēka lasītājus neapkalpo. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
              

---------------------------------------------------------------------
               PASĀKUMI AUGUSTA MĒNESĪ  

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

06.08.

Novadpētn. nod.

„Par mani tik daudz rakstīts…”- literatūras izstāde (novadniekam Jānim Jaunsudrabiņam-135)

E.Zaščerinska

2.

06.08.

Lasītava

„Sirsnīgums, personīgās pieredzes caurstrāvota intonācija, atmiņu tēlojums”- izstāde (S.Viesei-80)

V.Slesare

3.

08.08.

Lietuva

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvas bibliotēkām

V.Magidas

 4.

10.08.

Abonements

„Dānija”- izstāde no cikla „Eiropas tautu literatūras daudzveidība”

I.Pauliņa

5.

20.08.

Novadpētn. nod.

„Svētajam Ludvigam veltītā Krāslavas katoļu baznīca”- izstāde (jaunākā literatūra par baznīcu)

E.Zaščerinska

6.

20.08.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

---------------------------------------------------------------------
             PASĀKUMI JŪLIJA MĒNESĪ

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

14.07.

Novadpētniecības nod.

„Daugavas sirds”

pukst līdzi ar iedzīvotāju vienotību”

Daugavas festivālā Krāslavā ietvaros novadpētniecības izstāde

E.Zaščerinska A.Bartuša

2.

jūlijs

Lasītava

Bērnu nod.

„Ārstniecības augi mājas aptieciņa”

Literatūras izstāde

V.Pantelejeva

3.

26.07. plkst.15.00 

Lasītava

 

A.Cabules personālizstāde „Zīmējums. Kompozīcija. Iztēle”

I.Pauliņa

4.

20.07.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

 

O.Skerškāne

---------------------------------------------------------------------
28. jūnijā plkst.16.00

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notiks Zemeņu balle „ZEMENES LITERATŪRĀ, DĀRZĀ, GALDĀ…”. Arī zemeņu laika ēdienu degustācija! Gaidām visus interesentus.

---------------------------------------------------------------------
Portāls Izglitoties.lv ir interneta vietne, kur visiem ir iespēja iepazīties ar aktuālām izglītības iespējām Latvijā, atlasīt un izvēlēties interesējošo informāciju, izdalot sekojošas galvenās sadaļas:

•    Mācību centra sniegtie kursi, semināri un konferences

•    Profesionālās iestādes un programmas

•    Augstākās izglītības iestādes un programmas

•   Telpu piedāvājums kursu, semināru un konferenču rīkošanai

Šaja interneta vietnē atradīsiet arī informāciju par dažādām nometnēm, iespēju sniegt savas  un uzzināt citu atsauksmes par macību iestādēm un piedāvātajām studijām.

Apmeklē www.izglitoties.lv un atrodi macības, kas domātas tieši tev.

---------------------------------------------------------------------                             

              PASĀKUMI JŪNIJA MĒNESĪ

 

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

 

Lasītava

Krāslavas un Dagdas novadu bibliotekāru seminārs

„Portrets fotomākslā”- apmācības iesācējiem (vada fotomākslinieks Anatols Kauškalis)

V.Magidas

2.

01.06.

Lasītava

Bērnu nod.

„Tā kā puķu zirnis uzziedēju māmiņai, tā kā puķu zirnis apvijos ap tētiņu.”

Bērnība latviešu dzejnieku darbos

V.Pantelejeva

3.

04.06.

Novadpētniecības nod.

„Tēlnieces veidotie portreti”-izstāde (novadniecei, V.Zēvaldei- 90)

A.Bartuša

4.

06.06.

Lasītava

„Nāk Jāņi ar ozola lapām”- tematiskā izstāde

I.Pauliņa

5.

10.06.

Bibliotēka

„Mūsu darbs ikdienā”- fotoizstāde, kurā atspoguļota bibliotēkas ikdienas dzīve

E.Zaščerinska

6.

03, 04, 19.06.

Daugavpils

„Bibliotēku interešu pārstāvniecība”- kursi novada bibliotekāriem

V.Magidas

A.Bartuša

S.Ļaksa - Timinska

7.

20.06.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

V.Slesare

8.

21.06.

Abonements

„Vāc, bitīte saldu medu”- literatūras izstāde dravniekiem

V.Slesare

9.

21.06.

Lasītava

Bērnu nod.

„Līgo diena atnākusi, laiks mums vainadziņus vīt”

Saulgrieži latviešu folklorā un daiļliteratūrā

V.Pantelejeva

10.

 

Lasītava

„Zemeņu balle”

Zemenes dārzā, galdā, tautas dziesmas

V.Magidas

 

--------------------------------------------------------------------- 

Šobrīd sagatavošanā ir grāmata "Latvijas jūras un piekrastes putni", ko izdos Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) sadarbībā ar SIA "Mr. Munks" un ar Latvijas Dabas muzeja atbalstu. Tā ir ceturtā sērijas “Latvijas putni” grāmata. Šī izdevuma un visas sērijas redaktors ir Māris Strazds, grāmatas autori – vairākums Latvijas vadošo ornitologu. Grāmatā būs atrodama informācija par vairāk nekā 100 jūras piekrastē sastopamām putnu sugām. Grāmata būs ilustrēta ar vairāk nekā 700 krāsainiem fotoattēliem.
Grāmatu paredzēts izdot 2012. gada rudenī.
Krāslavas novada centrālā bibliotēka aicinā balsot par projektu „Žurnāla „Putni dabā” krāsainie numuri Latvijas bibliotēkām” līdz 31.maijam.
Vairāk par žurnālu un projektu skatiet: www.putnidaba.lv

                  Paziņojums                   Nosacījumi
---------------------------------------------------------------------
Krāslavas novada centrālā bibliotēka lūdz piedalīties konkursā portālā letonika.lv http://www.letonika.lv/tests/?id=18 līdz 28.maijam. Lielāko daļu grāmatas tirāžas plānots dāvināt bibliotēkām.

                   Preses relīzi par grāmatas iznākšanu

---------------------------------------------------------------------

Ja tev ir vēlme apgūt profesiju, kas nodrošina interesantu un labi atalgotu gan Latvijā, gan ārpus Latvijas pieprasītu un novērtētu darbu, nāc studēt Rīgas Tehniskajā universitātē.
Ja gribi saprast, kā darbojas viss ierastais, bez kā grūti iedomāties mūsu dzīvi – auto, elektrība, televīzija, dators, lifts, tramvajs, lidmašīna – un izgudrot, konstruēt, radīt, nāc un studē RTU!
Visu nepieciešamo informāciju var iegūt RTU mājaslapā, RTU Uzņemšanas komisijā, Kaļķu ielā 1–121. kabinetā, tālrunis 67089319, RTU Studiju daļā Kaļķu ielā 1–208. kabinetā, tālrunis 67089480 vai apmeklējot fakultātes.

---------------------------------------------------------------------
               
PASĀKUMI MAIJA MĒNESĪ

 

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

maijs

Lasītava

 Ritas Kačānes-Kampānes ”Saldās dāvanas” – izstāde, brīnišķīgais apsveikums Mātes dienā

V.Slesare

2.

02.05.

 

 

Lasītava

„Eiropa tev un man”-

izstāde (Eiropas dienai)

S.Ļaksa- Timinska

3.

02.05.

Lasītava

”No jauna deklarēta Latvijas valsts neatkarība” (1990.gada 4. maijā)- izstāde

V.Slesare

4.

11.-12.05.

Rīga

Starptautiskā konference „Literatūra, mūzika, teātris bērniem”

V.Magidas

5.

14.05.

Abonements

„Rakstniece, kas izstaro mīlestību”- izstāde ( Irmai Grebzdei - 100)

O.Skerškāne

6.

14.05.

Lasītava

„Tradicionālā ārstniecības līdzekļa nosaukums – „Vovsi pilieni”- izstāde(Akadēmiķim, ģenerālmajoram, ārstam Mejeram Vovsi no Krāslavas -115)

I.Pauliņa

7.

15.05.

Rīga

BIS ALISES seminārs

I.Cabule

8.

15.05.

Lasītava

Bērnu nod.

„Ģimene, kur visi izjūt mīļumu”- ģimenes dienai veltīts pasākums (koncerts, konkurss, viktorīna… )

V.Magidas

9.

20.05.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

10.

22.-23.05.

Kuldīga

Publisko bibliotēku direktoru sanāksme

V.Magidas

11.

30.05.

Līvāni

Profesionālās pieredzes apmaiņas seminārs

V.Magidas


Bibliotēkā ir skatāma Ritas Kačānes-Kampānes darbu izstāde „Saldās dāvanas”.

---------------------------------------------------------------------
09.-10.jūnijā

Zirgu un dabas izrāde "Kumeļu rotaļas"   

---------------------------------------------------------------------
02.maijā plkst.15.00
Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā projekta „3i- IERAUGI, IEKADRE, IEVIETO” Ezernieku pagasta bibliotēkas fotoizstādes atklāšana. Piedalās fotomākslinieks Anatols Kauškalis.  

---------------------------------------------------------------------
         

                PASĀKUMI APRĪĻA MĒNESĪ

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

 

Lasītava

Swedbankas apmācības „i-bankas lietošana”

V.Magidas

2.

 

Ģimnāzija

Bibliotēkas veidotā diska

„Ūdens teces un ūdenstilpnes mūsu novadā” prezentācija

A.Bartuša

3.

02.-05.04.,

16.-19.04.

 

Bibliotēka

„Bibliotēku interešu pārstāvniecība” - kursi novada bibliotekāriem

V.Magidas

4.

04.04.

Rīga

Seminārs „Latvijas bibliotēku portāls”

A.Bartuša

5.

05.04.

Lasītava

„Tev līdz ar citiem laimes daudz” izstāde (Kornēlijai Apškrūmai-75)

I.Pauliņa

6.

11.04.

Rīga

Latvijas Bibliotēku biedrības 11. konference

V.Magidas

7.

15.04.

Abonements

„Gūt veldzi ainavā, savā dārzā” izstāde

O.Skerškāne

8.

16.04.

 

Lasītava

„Gadi un pēdas” izstāde (Andrim Vējānam-85)

V.Slesare

9.

20.04.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

10.

 

23.- 27.04.

Bibliotēka

Bibliotēku nedēļa:

Atvērto durvju diena.

„Sīkplastika”-Tatjanas Konoševičas darbiņu izstāde.

„Puzuri”- Aleksandrovas speciālās internātskolas audzēkņu darbu izstāde.

Foto kluba „Zibsnis” dalībnieku darbu izstāde.Tikšanās ar Anatolu Kauškali.

V.Magidas

11.

 25.04. 

plkst.14.30

Bērnu nodaļa

„Plastilīna figūriņas” Renāra Lisenoka veidojumā - izstāde

V.Pantelejeva


 

No 26.marta līdz 30.martam Latvijā notiks Eiropas e-prasmju nedēļa 2012, kuras laikā šogad īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešiem un viņu karjeras iespējām saistībā ar e-prasmēm un IKT specialitātēm, kā arī e-prasmēm un IKT risinājumiem mazajiem un mikro uzņēmumiem.

E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas Savienības informatīvās kampaņas European e-skills week 2012 ietvaros. European e-skills week 2012 organizē Eiropas Savienības Uzņēmējdarbības un Rūpniecības Direktorāts ( DG Enterprise and Industry ) ciešā sadarbībā ar Digital Europe un European Schoolnet. Latvijā e-prasmju nedēļa notiek jau trešo reizi un to koordinē Latvijas Informāciju un Komunikāciju tehnoloģiju asociācija (LIKTA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM). 

Valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”  ir viens no šī projekta nacionālajiem partneriem sadarbībā ar pašvaldību publiskajām bibliotēkām.

Lai reģistrētos kā E-prasmju nedēļas dalībniekiem, ir jānoklikšķina uz dalībnieka bannera ES ESMU GET ONLINE WEEK DALĪBNIEKS: http://www.bibliotekakraslava.lv/kraslavas-esip.          

E-prasmju nedēļas laikā katru dienu Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notiks dažādas nodarbības, apmācības un konsultācijas:                                      

                 Pasākumi Krāslavas novada CB


 

               PASĀKUMI MARTA MĒNESĪ

 

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

Otrdien,

Trešdien,

Ceturtdien

 

Lasītava

E-apmācības senjoriem

I.Pauliņa

2.

Otrdienās

Lasītava

Adīšanas klubiņa „Kamoliņš” nodarbības

J.Livča

3.

marts

Lasītava

„Maijas Šulgas ilustrācijas H.K. Andersena pasakai

„Ikstīte”- izstāde

V.Magidas

V.Pantelejeva

4.

02.03.

Lasītava

„Sieviete rotu pasaulē. Oksanas Kovaļčukas izsmalcinātais vaļasprieks”-personālizstāde

V. Magidas

5.

02.03.

Lasītava

„Droša digitālā pasaule”- tematisk. pasākums

A.Bartuša

I.Cabule

6.

02.03.

Lasītava

Dzejnieci Broņislavu Martuževu atceroties „Lai viņa laimīga staigā pa debesu pļavām” -izstāde

V.Slesare

7.

02.-15.03.

Lasītava

„Monētu dienas bibliotēkā”

V.Magidas

8.

03.03.

Mūzikas skolā

Sadarbībā ar Mūzikas skolu jubilejas pasākums „Krāslaviņai- 35”

 

V.Magidas

9.

03.03.

Abonementā

„Tu-sieviete

 Tu māte, sieva, sapnis”- literatūras izstāde

O.Skerškāne

10.

08.03.

Lasītava

Literatūrzinātniecei Janīnai Kursītei- 60 - izstāde

I.Pauliņa

11.

20.03.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

12.

26.03.

Abonements

„Kad goda vietā tiek celtas olas” – olu izstāde (netradicionālie paņēmieni olu rotāšanā)

V.Slesare

13.

26.-30.03.

Bibliotēka

E-prasmju nedēļa

 A.Bartuša

 I.Cabule

14.

14.-31.03.

Lasītava

Jaunās tematiskās mapes „Latgales ceļš uz izaugsmi” veidošana

 E.Zaščerinska


Izglītības  iestāžu strukturālo  reformu rezultātā   2011./2012.mācību gada sākumā, salīdzinot ar  2008./2009.mācību gadu, Latvijā sākumskolu skaits  bija   samazinājies  par 8 skolām,  pamatskolu skaits – par  109 skolām, vidusskolu  skaits – par 15, strādājošo  skolotāju skaits vispārizglītojošās skolās samazinājies  par 2,7 tūkstošiem, bet kopējais  pedagogu skaita  samazinājums -  4,2 tūkstoši. Šo samazinājumu, pirmkārt, noteica  skolēnu skaita samazināšanās kā demogrāfisko  procesu dabisks rezultāts (dzimstība, migrācija), otrkārt,   nepieciešamību  strauji  optimizēt finanšu resursu izlietojumu, aizsākoties   Latvijā ekonomiskajai krīzei un notiekot paātrinātām  strukturālām reformām  vispārējās  izglītības sistēmā.
Jautājums, kā  šo reformu  rezultātā mainījusies dzīves kvalitāte Latvijā?
Liels lūgums aizpildīt  aptaujas anketu internetā. Aptauja  ir anonīma. Aptauja pašvaldībā dzīvojošiem   iedzīvotājiem  pieejama  internetā: http://www.visidati.lv/aptauja/614538347/


No šā gada 26. līdz 30.martam visā Latvija norisināsies „E-prasmju nedēļa 2012”, un tās mērķis ir sekmēt iedzīvotāju zināšanas un prasmes izmantot mūsdienu tehnoloģiju sniegtas iespējas ikdienā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) „E-prasmju nedēļas 2012” ietvaros organizē stāstu konkursu „Kā elektroniskās iespējas atvieglo manu ikdienu”. Konkursā aicinām iesaistīties vispārējo izglītības iestāžu 8.-12.klašu un profesionālās vidējās izglītības iestāžu skolēnus.

Konkursa darbu iesūtīšanas termiņš ir 14.marts.

                Aicinājums                   Nolikums


02.martā plkst.17.00

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notiks "Sievietes rotu pasaulē" Oksanas Kovaļčukas izstādes atklāšana.


No 2. līdz 15. martam norisināsies ikgadējā Latvijas Bankas aptauja „Latvijas gada monēta 2011”. Šī ir unikāla iespēja ikvienam Latvijas iedzīvotājam balsot par sev mīļāko, tuvāko no septiņiem sudrabā iekaltiem stāstiem par Latviju, ko veidojuši izcili mākslinieki. 

Piektdien, 2012. gada 2. martā, Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās sāksies Monētu dienas, kas noritēs vienlaikus ar Latvijas Bankas aptauju „Latvijas gada monēta 2011”. Arī Krāslavas novada centrālā bibliotēka aicina savus apmeklētājus nobalsot par „Latvijas gada monētu 2011” un atrisināt krustvārdu mīklu. Lai iepazītos ar monētām, nobalsotu un piedalītos krustvārdu mīklas risināšanā, jāizmanto interneta vietne www.monetudienas.lv.

Nāciet un atbalstiet Monētu dienas Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā!

 

     Paziņojums             Informācija             2011.g. monētas


Latvijas Universitātes Fonds ar prieku paziņo, ka 2012./2013. akadēmiskajā gadā sadarbībā ar izglītību veicinošiem mecenātiem un atbalstītājiem norisinās konkurss sociālajai stipendijai „Ceļamaize” un M.M.V.Petkevičs piemiņas stipendijai.

Stipendijas „Ceļamaize” mērķis ir atbalstīt tādus potenciālos Latvijas Universitātes 1.kursa pamatstudiju programmu studentus, kuriem ir nepietiekams materiālais nodrošinājums studijām, bet kuri ir spējīgi un centīgi mācībās skolā (vidējā atzīme virs 7,5 ballēm), motivēti izglītoties, aktīvi sabiedriskajā dzīvē un patiesi vēlas iegūt izcilu izglītību. Katras stipendijas apjoms ir 150 latu mēnesī 10 mēnešu garumā.

Aicinām 12.klases skolēnus, potenciālos Latvijas Universitātes studentus, būt aktīviem, jo uz stipendiju var pieteikties pašiem, aizpildot on-line anketu LU Fonda mājas lapā www.fonds.lv, sākot no 1.līdz 23.martam.

Vairāk informācijas par stipendiju un norisi: www.fonds.lv un foto mirkļi no 2011./2012.akadēmiskā gada saņēmējiem: http://foto.lu.lv/arhiivs/2011/k_nov/06/index2.html                               

                            Informācija         Termiņi


Šogad Krāslavas novada centrālā bibliotēka jau trešo gadu pēc kārtas rīko pasākumu par drošību internetā. Šī gada tēma - „Droša digitāla pasaule”.

Pasākuma rīkotāji katru gadu mēģina ieviest kādus jauninājumus pasākuma norisē. Šogad pasākums, kas notiks 2. martā, manāmi atšķirsies no diviem iepriekšējiem pasākumiem. No 6. līdz 28. februārim bibliotēkā 1.- 9. klašu skolēniem ir piedāvāta iespēja aizpildīt anketu par interneta drošības jautājumiem. Tādējādi aptaujas dalībnieki tiek ielūgti uz noslēguma pasākumu.

Noslēguma pasākumā:

-          pārrunāsim aptaujas rezultātus, kopīgi izdarīsim secinājums;

-          strādāsim komandās;

-          minēsim interesantas mīklas;

-          risināsim āķīgus uzdevumus;

-          skatīsimies Latvijas Nacionālajā bibliotēkā „Zudušo Krāslavu”;

-          iepazīsimies ar novadpētniecības diskiem, kas tapuši Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā.

Noslēgumā paredzēta apbalvošana, pārsteiguma balva.


16.februārī plkst.10.00

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā un bērnu literatūras nodaļā notiks Maijas Šulgas ilustrācijas H.K.Andersena pasakai „ĪKSTĪTE” izstādes atklāšana. Radošā tikšanās „Ciemos pie Andersena pasakas "Īkstīte" tēliem”, bērnu zīmējumu izstāde un vērtēšana.


11.februārī plkst.10.00

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notiks radošā darbnīca "Saldās buķetes". Aicinām mācīties izgatavot dāvanas Valentīna dienai no konfektēm. Interesentus lūdzam pieteikties iepriekš: 65681114, kraslbibl@apollo.lv vai personīgi.  


               

          PASĀKUMI FEBRUĀRA MĒNESĪ

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

otrdienās

Lasītava

Sācies Eiropas Senjoru gads. Adīšanas pulciņa nodarbības

 

2.

Sāk. 07.02.

Lasītava

Nodarbības ar senjoriem „E - apmācīts”

I.Pauliņa

3.

01.02.

Abonements

„1812. gada karš literatūrā”- literatūras izstāde ( 200 g.)

V.Slesare

4.

01.02.

Lasītava

Vienas grāmatas izstāde „Pārmaiņu laiks”

I.Pauliņa

5.

06.02.

Abonements

„Spēja dzirdēt un sajust” –literatūras izstāde (M. Zālītei- 60)

O.Skerškāne

6.

07.02.

Bibliotēka

„Atklāsim digitālo pasauli kopā…un droši”- drošā interneta dienas bibliotēkā

I.Cabule

A.Bartuša

7.

14.02.

Bērnu nod.

„Saldā karaliene- šokolāde”- literārā pēcpusdiena, veltīta Valentīna dienai

V.Pantelejeva

8.

 

11.02.

Lasītava

„Saldās buķetes”- darbnīca (mācamies no konfektēm izgatavot dāvanas Valentīna dienai). Izstāde

 

V.Slesare

9.

17.02.

Varavīksnes

skola

„Lasi un vērtē”- bērnu un jauniešu žūrijas vērtēšanas konkursa noslēgums

V.Pantelejeva

10.

 

Lasītava

Oksanas Kovaļčukas personālizstāde- „Mīļu nieciņu laiks. Izsmalcināti darinājumi”

V.Magidas

11.

22.02.

Rīga

Gada pārskata iesniegšana.

Prezentācija

V.Magidas

12.

20.02.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

13.

24.02.

Bērnu nod.

„Mūžs bija garš, es saredzēju daudz,

Pat rētas laukakmenī iegravētas” - literatūras izstāde un apskats, rakstniecei Skaidrītei Kaldupei 90.dzimšanas dienā.

V.Pantelejeva


 27.janvārī plkst.16.00

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notiks pateicības pasākums „ES DĀVINU GRĀMATU”. Tiek aicināti visi, kuri atbalstījuši mūs, dāvinot grāmatas un žurnālus aizvadītajā gadā.


 

              PASĀKUMI JANVĀRA MĒNESĪ

 

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

otrdienās

Lasītava

Adīšanas klubiņa „Kamoliņš” nodarbības

J.Livča

2.

16-31.01.

Lasītava

E-apmācības senjoriem

I.Pauliņa

3.

06.01.

Abonemen.

Lasītava

„Egilam Lukjanskim– 75" - literatūras izstāde

O.Skerškāne

 

4.

10-14.01.

Bibliotēka

Gada atskaites

V.Magidas

5.

20.01.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

6.

20.01.

Abonemen.

Lasītava

Literatūras izstāde -Laimai Muktupāvelai – 50

V.Slesare

7.

27.01.

Lasītava

Pateicības pasākums lasītājiem, grāmatu dāvinātājiem

V.Magidas

8.

26.01.

Bērnu nod.

Literatūras izstāde- dzejniekam Vitautam Ļūdēnam - 75.

Pārruna ar dzejas lasīšanu „Sauc mūs mēness,

sauc mūs zvaigznes

Baltā pasakā”

V.Pantelejeva


                                                             ...   1  2  3  4  5  6  7  8  9   >>>|