2011.gads 


Darba laika izmaiņas jūnijā:

22.jūnijs                 11.00-17.00
23.,24.; 25.jūnijs         slēgts

Priecīgus Līgo svētkus!

Par kalniņu Jānīts brauca

Ar to ziedu vezumiņu,

Še puķīte, tur puķīte,

Lai zied visa pasaulīte!


Par godu Krāslavas pilsētas svētkiem Krāslavas novada centrālā bibliotēka ir sagatavojusi dāvanu īpašas novadpētniecības informācijas veidā, kurā visi interesenti varēs atklāt, iespējams, vēl nezināmu un aizraujošu informāciju par mūsu novadu.

Visiem interesentiem no 29.06. - 02.07. būs skatāma novadpētniecības izstāde    „MANAI PILSĒTAI – SVĒTKOS” - IESKATS  NOVADPĒTNIECĪBAS VĒRTĪGĀKAJOS  MATERIĀLOS PAR  KRĀSLAVU.

                                       Informācija


Pašvaldību publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” sadarbībā ar FotoAkadēmiju, lielāko privāto fotoskolu Baltijā, izsludina fotogrāfiju konkursu par skaistāko bibliotēkas bildi „Es mīlu tavu foto” jauniešiem, kuri:

- nevar iedomāties savu dzīvi bez bibliotēkas,

- lepojas ar savu bibliotēku un ir savas pilsētas vai pagasta patrioti,

- mīl fotografēt un ir gatavi pieņemt izaicinājumu uzņem savas bibliotēkas foto un piedalīties konkursā par kādu no balvām sev vai savai bibliotēkai!

Kaut arī sagaidām aktīvu jauniešu iesaistīšanos, konkursā var piedalīties ikviens, kas jūtas jauns un ir kādas publiskās bibliotēkas apmeklētājs.

 * Papildu informācija 3td profilā bibliotēku portālā (sekojiet saitei Konkurss):

- Īsa pamācība, kā iegūt labu foto,

- Kā noformēt fotogrāfiju iesūtīšanai konkursa finālam,

- Par balvās piedāvātā semināra-plenēra programmu.


Gandrīz visā Eiropā svin vasaras Saulgriežus! Taču nevienam nav noslēpums, ka neviena valsts nav tik bagāta ar savām vasaras Saulgriežu svinēšanas tradīcijām kā Latvija.

Jāņu nosaukumam tiek lietoti arī tādi nosaukumi kā Līgo svētki, Jāņu diena, Zāļu diena, Zāļu vakars. Runā, ka senlatvieši šos svētkus sauca pat par Ziedu svētkiem. Un kā gan savādāk? Šajā laikā smaržo pļavas un meži. Mūsu skaistā daba ir pārpilna ar dažādiem augiem.

Mēs, Krāslavas Centrālās bibliotēkas darbinieki, vēlamies radīt šīs skaistās, smaržīgās noskaņas arī mūsu bibliotēkas telpās, tādēļ aicinām visiem palīdzēt mums radīt šo noskaņu, atnesot pašu veidotus Jāņu vainagus, pušķus, kompozīcijas, kuras vēlāk būs iespējas apskatīt visiem interesentiem.

Baudīsim dabu un vasaru arī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā!


Labdarības projektam „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”  tagad ir iespējams ziedot arī piezvanot pa 1 lata ziedojumu tālruni 90006881. Joprojām ziedot iespējams būs arī portālā www.ziedot.lv. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (Biedrība) uzsākusi projektu, lai palīdzētu labākajām un jaunākajām bērnu grāmatām nonākt bibliotēkās.


                PASĀKUMI JŪNIJA MĒNESĪ

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

03.06.

Novadpētn. nod.

Literatūras izstāde- „Mūzikas valodas psiholoģiskā izsmalcinātība”- komponistam, R. Jermakam, mūsu novadniekam no Šķaunes- 80

A.Bartuša

E.Zaščerinska

 

2.

06.06.

Abonements

„…līdz cilvēka iekšējās pasaules izpētei”- literatūras izstāde: D. Zigmontei-80

I.Pauliņa

3.

10.06.

Lasītava

„Piedzīvosim Jāņus”- literatūras izstāde- ieskats vasaras saulgriežu tradīcijās.

Jāņu zāļu parāde

V.Slesare

4.

 

Lasītava

Izstāde „PET pudeļu pārvērtības”

V.Magidas

5.

20.06.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

Z.Bučinska

6.

01.06.

Bērnu nod.

„Viņi ilustrē jūsu grāmatas” Mākslinieku devums bērnu grāmatām - liter. izstāde

V.Pantelejeva

7.

20.06.

Bērnu nod.

„Saule kāpa augstu kalnā”- literat. izstāde - Jāņu dienai, pārruna

V.Pantelejeva

           

                PASĀKUMI MAIJA MĒNESĪ

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

03.05.

Lasītava

Literatūras izstāde „Paldies saku māmiņai”

I.Pauliņa

2.

06.05.

15.00-18.00

 

 

 

 

14.00-16.00

Pilsētas laukums

 

 

 

 

Krāslavas valsts ģimnāzija

„Tava iespēja”- Ielūdz Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā. Informācijas diena par iespējām Eiropas Savienībā.

Eiropas vēstures stunda skolēniem. Filma „Pretrunīgā vēsture”. Diskusija ar ekspertiem

S.Ļaksa- Timinska

 

 

 

 

 

V.Magidas

3.

12.05.

Bibliotēka

Bērnu vizuālās mākslas konkurss „PET pudeles pārvērtības’’ .

V. Rihterovas izstāde- „Pagodinājums PET pudelei. Radošā reciklācija Čehijas Republikā”

V.Magidas

4.

17.05.

Abonements

Literatūras izstāde ,,Īstā mīlestības atklāsme”-psiholoģiskas pārdomas

O.Skerškāne

5.

18.05.

Lasītava

Literatūras izstāde „Personības esamība”- V. Belševicai - 80

V.Slesare

6.

18.-19.05.

Daugavpils

Direktoru sanāksme

V.Magidas

7.

20.05.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

8.

24.05.

Lasītava

Ineses Stivriņas personālizstāde „Pinumi no klūgām”

V.Magidas

9.

26.05.

Lasītava

Krāslavas novada bibliotekāru seminārs

V.Magidas

                     

              PASĀKUMI APRĪĻA MĒNESĪ

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

Pirmdienās,

ceturtdienās

Lasītava

Ievads datorzinībās - konsultācijas lietotājiem -pensionāriem

I.Domanickis

2.

4.04.

Abonements

”Veselība tepat līdzās” -pasaules veselības dienai veltītā temat. izstāde

O.Skerškāne

3.

5.04.

Lasītava

„Agri lēca saulīte Lieldienas rītiņu” - temat. izstāde

V.Slesare

4.

8.04.

Novadpētn. nodaļa

„Mana pilsēta Daugavas krastos” – izstāde - veltījums Krāslavai pilsētas statusa iegūšanas dienā

E.Zaščerinska

A.Bartuša

5.

14.-21.04.

Bērnu nod.

…tās lasīja Jūsu vecmāmiņas… - literatūras izstāde, pārrunas

V.Pantelejeva

6.

16.-21.04.

16.04.

20.04.

16.-21.04.

Bibliotēka

Lasītava

Bibliotēka

Bibliotēka

Bibliotēku nedēļa:

Filcēšanas darbnīca

Jauno grāmatu diena

Atvērto durvju dienas

V.Magidas

V.Kovaļkova

O.Skerškāne

V.Magidas

7.

 

 

 

 

20.04.

Lasītava

 

 

 

Lasītava

Mākslas dienu ietvaros:

 Lasījumi: pasniezējs - mākslinieks Andrejs Gorgocs

Andreja Gorgoca mākslas studijas dalībnieka Andra Skumbiņa personālizstāde „Redzēt-Just-Domāt-Rādīt”

V.Magidas

 

 

 

V.Magidas


Valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" sadarbības partneris EIFL Licensing projekta ietvaros Taylor & Francis Group visu aprīļa mēnesi piedāvā bezmaksas pieeju Routledge Education Journals datu bāzei.

Routledge Education kolekcija satur vairāk nekā 170 izglītības nozares žurnālu par šādām tēmām: pieaugušo izglītība un mūžizglītība, darbs ar bērniem klasē, nepārtraukta profesionālā attīstība, izglītības programmu pētījumi, izglītības politika un psiholoģija, izglītība un pētniecība, izglītības pētījumi, augstākā izglītība, izglītības vēsture, integrācija un speciālā izglītība, starptautiskā un salīdzinošā izglītība, vidusskolas izglītība, multikulturālā izglītība, tālmācība un e-mācības, izglītības filozofija, pētniecības metodes izglītībā, skolu vadība un administrācija, izglītības socioloģija, studiju prasmes, izglītības teorija u.c.

Datu bāzes pieeja: www.educationarena.com/effa.


2011.gada 16.aprīlī plkst.10.30 Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notiks "Filcēšanas darbnīca" (pasniedzēja - Vija Kovaļkova).

Lūgums pieteikties iepriekš - 65681114 vai kraslbibl@apollo.lv.


2011.gada 7.martā, Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās sākas Monētu dienas, kas norit vienlaikus ar Latvijas Bankas aptauju „Latvijas gada monēta 2010”. Arī Krāslavas novada centrālā  bibliotēka aicina savus apmeklētājus nobalsot par „Latvijas gada monētu 2010” un atrisināt krustvārdu mīklu.

                                  Informācija


Iespēju karte www.iespejukarte.lv ir interneta vietne, kurā apkopota informācija par Latvijas pašvaldībās, valsts institūcijās un nevalstiskajās organizācijās pieejamajiem pastāvīgajiem pakalpojumiem un iespējām, kā arī vienreizējiem pasākumiem.

Iespēju kartē var iegūt un sniegt citiem ziņas par pirmās nepieciešamības lietām – pajumti, pārtiku, apģērbu, pabalstiem, sociālo un veselības aprūpi, par emocionālo un krīžu atbalstu, par iekļaušanos sabiedrībā, kā arī par izglītošanās un apmācības iespējām.


                     PASĀKUMI MARTA MĒNESĪ

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

04.03.

Abonements

„Talants tvert dzīves objektīvās norises” - literatūras izstāde, veltīta gleznotāja Jāņa Rozentāla 145. dz. d.

O.Skerškāne

2.

03.03.

Bibliotēka

Foto materiālu izstāde „Mūsu darbs ikdienā”

I.Pauliņa

E.Zaščerinska

3.

04.03. plkst.15.00

Lasītava

Konkursa „Manas zināšanas par drošību internetā” noslēguma pasākums

I.Cabule

A.Bartuša

4.

04.03.

Lasītava

Padariet svētkus krāšņākus (salvešu locīšana un rotāšana)-literatūras un darbiņu izstāde

O.Skerškāne

5.

07.-20.03.

Lasītava

Monētu dienas bibliotēkā- piedalīšanās Latvijas Bankas aptaujā „Latvijas monēta 2011”

V.Magidas

6.

07.03.

Abonements

„Mainīgā, aizsargājamā, dziedinošā, draudīgā, ūdeņu pasaule”- tematiskā izstāde, veltīta Pasaules ūdens dienai

I.Pauliņa

7.

 

Mūzikas skola

"Krāslavas mūzikas skolai- 50" - pasākums sadarbībā ar bibliotēku, tematiskā izstāde

V.Magidas

8.

09.03.

Lasītava

"Lursoft" IT datu bāze „Laikrakstu bibliotēka”.

Vienotais pakalpojumu portāls www. latvija.lv -

semināri

V.Magidas,

T.Žunna,

E.Slastjunova

9.

14.-31.03.

Bērnu nod.

Datoru dienas

S.Juhneviča

10.

19.03.

Lasītava

Ungārija ES prezidējošā valsts - literatūras izstāde

S.Ļaksa-Timinska

11.

20.03.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne


„Monētu dienas bibliotēkā” piedāvā Latvijas Banka  sadarbībā ar „Trešo tēva dēlu”:

No 7. līdz 20. martam norisināsies Latvijas Bankas aptauja „Latvijas gada monēta 2010”. Šī ir unikāla iespēja ikvienam Latvijas iedzīvotājam piedalīties aptaujā un atdot savu balsi par vienu no piecām lieliskām monētām, kas tapušas, piedaloties izciliem Latvijas māksliniekiem, un kuras katra iezīmē kādu kultūrvēsturisku vai vispārcilvēcisku mūsu valsts un sabiedrības vērtību.

                                           Informācija


 

Dzimtās valodas diena pēc UNESCO iniciatīvas jau 11 gadus visā pasaulē tiek atzīmēta 21.februārī. Tai veltīto pasākumu mērķis ir pievērst uzmanību valodu un kultūru daudzveidībai un sekmēt dzimtās valodas lietojumu, kā arī vairot apziņu, ka dzimtā valoda ir pamats dziļas un daudzpusīgas personības attīstībai.

Šogad UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu, atzīmējot Starptautisko dzimtās valodas dienu, pievērst uzmanību tam, ka dzimtā valoda izpaužas ne tikai mutvārdu formā vai rakstos – stāstos, sakāmvārdos, dzejā vai pasakās –, bet arī dziesmās.

Dziesma ir valodas nesējs un sabiedrības vienotājs. Tā kā pavediens vērpjas cauri paaudzēm, atstājot mantojumu mūsu sirdī un prātā. Atminēsimies šūpuļdziesmas, ko mums dziedājušas māmiņas vai vecmāmiņas. Lai arī kādā valodā dziesma tiek dziedāta, galvenais ir mīlestība un degsme, kas tajā ielikta un tiek nodota tās klausītājam.

Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā ir skatāma izstāde „Šūpuļdziesmas: Dziedi tu, dziedu es ...”. Mīļi gaidīti ciemos!


Rakstniecības un mūzikas muzejs ir izsludinājis stāstu konkursu "Kā iepazinās mani vecāki". Konkursa uzvarētājs tiks izvēlēts, balsojot mājas lapā www.rmm.lv/konkurss un balvā saņems latviešu rakstniecības tēmām veltītu ceļojošo  izstādi "Zeme un mīlestība" savā skolā, bibliotēkā vai tuvākajā kultūras centrā.

Piedalīties konkursā aicināts ikviens, taču, norādot pie individuālajiem darbiem skolu un mudinot rakstīt klases biedrus, skolēniem ir iespēja kolektīvi izcīnīt aktīvākās skolas titulu un saņemt Rakstniecības un mūzikas muzeja balvu.

Darbus var iesūtīt līdz 4. aprīlim, balsošana turpināsies līdz 2. maijam.                             Nolikums


Piedalieties arī Jūs akcijā „Ziedosim grāmatas publiskajām bibliotēkām”: http://www.vairaknekavienadzive.lv/ !


Taylor & Francis Group visu februāra mēnesi piedāvā bezmaksas pieeju 19 Routledge vizuālās mākslas žurnāliem. Tie aptver tādas mākslas nozares kā mākslas vēsture, fotogrāfijas, mākslas terapija, vizuālā antropoloģija, vizuālā kultūra un citas.

Datu bāzes pieeja: www.tandf.co.uk/journals/artaccess vai pēc žurnālu tematiskā sadalījuma:


V/a „Kultūras informācijas sistēmas”, turpinot attīstīt un uzturēt nacionālo elektronisko resursu pieejamību visplašākajam lietotāju lokam, panākusi vienošanos ar SIA Lursoft par neierobežotu Lursoft datu bāzes ”Laikrakstu bibliotēka” (www.news.lv) pieeju visām pašvaldību publiskajām bibliotēkām bez abonēšanas maksas.

Pieejas vai abonēšanas periods no 01.02.2011. – 31.01.2012.


              PASĀKUMI FEBRUĀRA MĒNESĪ

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

14.02. - 28.02.

Lasītava

Apmācības darbā ar datoru pensionāriem- iesācējiem

I.Cabule

2.

09.02.

Abonements

„Pirts dziedē, uzmundrina, relaksē” - tematiskā izstāde

I.Pauliņa

3.

11.02.

Abonements

Bookcrossing - grāmatu apmaiņas pasākums

 

V.Magidas

4.

14.02.

Abonements

Andra Jakubāna 70.dz. dienai veltīta literatūras izstāde

O.Skerškāne

5.

14.02.

Lasītava

„Svētki mīlestības vārdā” - Valentīna dienai veltīta tematiskā izstāde

I.Pauliņa

6.

14.02.

Bērnu nod.

„Kad sirsniņa straujāk pukst…” sirsniņ dienas atklātņu konkursa noslēguma pasākums

V.Pantelejeva

7.

16.02.

Bērnu nod.

Bērnu grāmatu autoram Jurim Zvirgzdiņam-70 - literatūras izstāde

V.Pantelejeva

8.

20.02.

Rīga

ESIP koordinatoru seminārs

S.Ļaksa-Timinska

9.

 

Bērnu nod.

„Bērnu žūrijas eksperti vērtē...”- noslēguma pasākums

V.Pantelejeva

10.

 

Lasītava

Konkursa vērtējums „Manas zināšanas par drošību internetā” (radoši darbi-prezentācijas, multfilmas, videomateriāli)

I.Cabule


Krāslavas novada centrālā bibliotēka izsludina konkursu „Manas zināšanas par drošību internetā” un aicina bērnus un jauniešus (no 4.klases līdz 9.klasei) sagatavot radošus darbus (prezentācija, multfilma, videomateriāls) par doto tēmu.

Gatavus darbus sūtīt bibliotēkai līdz 2011. gada 20. februārim  uz e-pastu: kraslbibl@apollo.lv vai nodot bibliotēkai no datu nesējiem. Lūdzam norādīt: vārdu, uzvārdu, vecumu, mācību iestādi (klasi), e-pastu un kontakttelefonu.

Žūrijas no bibliotēku darbiniekiem novērtēs darbus un interesantāko darbu autori saņems balvas. Konkursa noslēgumā notiks pasākums „Drošība internetā - 2011”, kur notiks labāko darbu autorus apbalvošana un darbu apskats.

                                            Nolikums


Studentu uzņemšana augstākās izglītības iestādēs 2010/2011. gadā - budžeta vietas, populārākās koledžas un augstskolas, populārākās studiju programmas: http://auiz.cz.cc/                           


 

 

                                 PASĀKUMI JANVĀRA MĒNESĪ             

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

 

1.

04.01.

Abonements

„Maestro dzīves ritmi’’- literatūras izstāde, veltīta Raimonda Paula 75. dz. dienai

V.Slesare

 

2.

04.01.

Lasītava

„2010 gads mūsu dzīvē’’- literatūras izstāde

I.Pauliņa

 

3.

11.-14.01.

Bibliotēka

Gada atskaites par 2010.g.

V.Magidas

 

4.

14.01.

Lasītava

„Maza, maza kleitiņa”-Maldas Šidlovskas tamborētu leļļu kleitu izstāde

V.Magidas

 

5.

17.01.

Lasītava

Apmācības darbā ar datoru pensionāriem-iesācējiem

I.Cabule

 

6.

18.01.

Lasītava

Jauno literātu kafejnīca

V.Magidas

 

7.

20.01.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

 

8.

28.01.

Bibliotēka

Pateicības pasākums lasītājiem, grāmatu dāvinātajiem

 

V.Magidas

 

 

 


                                                           |>>>   1  ...  3  4  5  6  7  8  9   >>>|