2010.gads  

   

Atbalstīsim nacionālos periodiskos izdevumus bērniem „Zīlīti” un „Ezi”: http://www.bannerufabrika.lv/upload/ZE/zilite_470x120_convert.html 


Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība izsludina bērnu zīmējumu konkursu „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”. Aicinām mazos lasītājus iesūtīt savas idejas grāmatzīmes noformējumam. Zīmējuma izmērs - 6x18 cm.

Labākie darbi tiks drukāti uz grāmatzīmēm un to autori saņems vērtīgas balvas Lielajos lasīšanas svētkos 2011.gada 5.martā Ķīpsalā.

Zīmējumus sūtīt līdz 15. februārim Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrībai: Tērbatas iela 75, Rīga, LV1001.


 

                   PASĀKUMI DECEMBRA MĒNESĪ 

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

01.12.

Lasītava

Ar savu gaismu Ziemassvētki nāk - tematiskā izstāde, veltīta Ziemassvētkiem un jaunajam gadam

V.Slesare

2

02.12.

Novadpētn. nod.

Nikolajs Loskis - filozofs un zinātnieks no Krāslavas - literatūras izstāde

E.Zaščerinska

3.

03.12.

Bulduri

2010. gada akcijas ”Atbalsts lauku bibliotēkām” noslēguma sarīkojuma apmeklēšana

V.Magidas

4.

10.12.

Novadpētn. nod.

Mūsu novadniekam gleznotājam Pāvilam Glaudānam - 95. Literatūras izstāde ”Talantīgs, emocionāls, ar gleznotāja ekspresiju apveltīts mākslinieks”

A.Bartuša

5.

16.12. plkst.15.00

Lasītava

„Gaismiņa tumsā” - dekoratīvo sveču un filcēšanas darbiņu izstāde

V.Magidas

6.

16.12.

Lasītava

Pensionāru klubiņa NEXT

kārtējās nodarbības

I.Cabule

7.

20.12.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

8.

21.12.

Abonements

Rakstniecei Regīnai Ezerai veltīta izstāde „Spilgtākā psiholoģiskās prozas pārstāve Latvijā”

I.Pauliņa

9.

22.12.

 Lasītava

Ziemassvētku apsveikumu prezentācija

I.Cabule


Net-Safe Latvia drošāka interneta centrs sadarbībā ar Draugiem.lv organizē konkursu "Bērniem kvalitatīvs interneta saturs".
Aicinām pieaugušos un jauniešus vecumā no 12 - 17 gadiem būt radošiem un piedalīties konkursā (individuāli vai grupās), uzvarētājs balvā saņems iespēju 5000 Ls vērtībā reklamēties portālā Draugiem.lv un pretendēt uz Eiropas Balvas titulu! Konkurss norisinās līdz 2011. gada 14.janvārim.
Vairāk informāciju par konkursu lasiet šeit: http://www.drossinternets.lv/page/271.
Ja ir jautājumi, rakstiet uz info@drossinternets.lv.
Aicinām bērnus un citus bibliotēkas apmeklētājus piedalīties konkursā!
               


                      PASĀKUMI NOVEMBRA MĒNESĪ 

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

02.11.

Lasītava

Krāslavas un Dagdas  novada bibliotekāru seminārs

V.Magidas

2.

03.11.

Novadpētn.

nodaļa

"Jaunākās publikācijas par mūsu novadu un tā ļaudīm" - literatūras izstāde

E.Zasčerinska

3.

04.11.

Abonements

…Savas gaišākās un labākās domas atdod citiem... - literatūras izstāde (dzeja, aforismi, domu zibšņi)

O.Skerškāne

4.

04.11.

Lasītava

"Latvija mana - stipra Tu

dzīvosi liktenī savā" - literatūras skate, veltīta

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai

V.Slesare

5.

15.11.

plkst. 17.30

Mūzikas skola

"Latviešu mūzika Eiropas mūzikas vēstures kontekstā"

 

Literāri – muzikālā kompozīcija, veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas dienai

"Lai iedegas sirdis par Latviju"  (Pasākumu finansē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, kas ar 2010. gada 1. janvāri koordinē Eiropas Savienības informācijas punktu darbību 32 Latvijas pilsētās)

 

V.Magidas

6.

20.11.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

7.

23.11.

Rīga

Kursi analītikā

A.Bartuša

8.

24.11.

Rīga

Publisko bibliotēku direktoru sanāksme

V.Magidas

9.

25.11. plkst. 15.00

 

29.11.

Lasītava

Senioru - interneta lietotāju  klubiņa NEXT kārtējās nodarbības

Datorkursi pensionāriem-iesācējiem (sapulce)

I.Cabule

10.

29.11.

Lasītava

Diska ,,Krāslavas Dagdas un Aglonas novadu ūdenstilpes un ūdensteces" II. d. prezentācija

A.Bartuša

I.Cabule

11.

30.11.

Lasītava

"Smiekliem piemīt dziedinošs spēks" - tematiskā izstāde

I.Pauliņa


  03.novembrī plkst.16.00

Krāslavas novada centrālās bibliotēkā notiks:

  • tikšanās ar pārtikas tehnoloģi Ritu Bižāni un mājas konservu degustācija „Vasara burciņā”,
  • Krāslavas un Dagdas novada bibliotekāru darbu izstāde „Mūsu vaļasprieki”.

„Mājīga biibliotēka! Bibliotēkā kā mājās! – Kas ir tās noslēpums?” - aicinājums publiskajām bibliotēkām: bibliotekāriem un bibliotēku apmeklētājiem.

Sūtiet jūsu stāstiņus līdz 25.oktobrim uz e-pastu: 3td@3td.lv.


 

Latvijas novados jaunieši aicināti pieteikties Triatel Mobilajai Ekspedīcijai interneta vietnē www.triatel.lv/ekspedicija.

Ekspedīcija ir eksperiments, kas uzskatāms par lielāko interneta mērīšanas akciju Latvijas vēsturē. 2 mēnešu garumā, no 18.oktobra - 18.decembrim jaunieši mērīs interneta ātrumu dažādos Latvijas reģionos.

Ekspedīcija noslēgsies 18.decembrī ar visu Aģentu ballīti,  tad plānota labāko Aģentu apbalvošana ar portatīvajiem datoriem un bezmaksas interneta pieslēgumu.

Informācija


                 PASĀKUMI OKTOBRA MĒNESĪ 

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

 

Lasītava

Valodu dienām veltītā konkursa „Mēs valodu saimē” rezultātu apkopojums

S.Ļaksa - Timinska

2.

05.-06.10.

Brisele

Viesos pie Eiropas Parlamenta deputāta Krišjāņa Kariņa

I.Pauliņa

I.Cabule

A.Bartuša

3.

07.10.

Lasītava

Starptautiskajai dzīvnieku aizsardzības dienai veltīts pasākums

”Mūsu mīluļi”. Tikšanās ar veterinārārstu Birutu Dilbu, kā arī literatūras un fotoizstāde

I. Pauliņa

4.

08.10.

Abonements

Sergejam Jeseņinam - 215

Literatūras izstāde

O.Skerškāne

5.

10.10.

Novadpētn. nodaļa

Skolotājai, rakstniecei

Naaizmērstulei- 120.

Literatūras izstāde, raksts novada avīzē – „Naaizmērstule- Latgales

stiprā klints”

A.Bartuša

6.

18.10.

Lasītava

Folkloristam, publicistam, rakstniekam Krišjānim Baronam-175. Literatūras izstāde „Krišjānis Barons savā dzīvē un darbā”

V.Slesare

7.

20.10.

Lasītava

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

8.

27.10. plkst. 15.00

Lasītava

Senioru - interneta lietotāju  klubiņa NEXT kārtējās nodarbības

I.Cabule

9.

29.10.

plkst. 11.00

Novada dome

Politoloģes Ilzes Ostrovskas vadītā diskusija „Eiropas Savienības stratēģijas 2020 īstenošanas problēmas Latvijā”

V.Magidas


 Grāmatas latviešu valodā – gan tajā sarakstītās, gan kvalitatīvi tulkojumi no svešvalodām – ir pamats latviešu valodas un nacionālās identitātes pastāvēšanai un attīstībai. Grāmatu kvalitāte un pieejamība ir cieši saistīta ar izglītības līmeni, atbalstu mūžizglītībai un darbaspēja konkurētspējai un mūsu nācijas pastāvēšanai ilgtermiņā.

Lai nepieļautu Latvijas nacionālās grāmatniecības iznīcināšanu, palielinot PVN likmi grāmatām uz 21% (šā brīža jau tā dubultotās PVN likmes 10% vietā), Latvijas Grāmatnieku ģilde izsludina plakātu konkursu „Zobus nost no grāmatām!”.

Konkursa norises laiks: no 2010. gada 28. septembra līdz 2010. gada 28. oktobrim.

Žūrijas noteiktajās nominācijās interesantāko darbu autori saņems vērtīgas balvas. Konkursa galvenā balva – 500 LVL!

Konkursa nolikumu skatīt: www. gramatniekugilde.lv.  

 


26.septembris Eiropas valodu diena!

Latvijas Nacionālā bibliotēka aicina iesaistīties Latvijas grāmatnieku ģildes organizētajā akcijā un parakstīties PRET PVN likmes paaugstināšanu grāmatām!

Ikviens tiek aicināts Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā līdz 12.septembrim ar savu parakstu apliecināt, ka ir PRET PVN likmes paaugstināšanu grāmatām!


    

                PASĀKUMI SEPTEMBRA MĒNESĪ 

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

 

1.

30.08.-06.09.

Lasītava

Kursi novada bibliotekāriem:

„Latvijas bibliotēku portāls un vietēja satura publicēšanas iespējas”

V.Magidas

I.Cabule

 

2.

07.09.

Lasītava

Allas Bulonko krustdūrienā izšūto gleznu izstāde „Brīnumi, ko rada adatiņa”

V.Magidas

 

3.

10.09.

Bibliotēka

KNCB Bērnu nodaļas atklāšana

V.Magidas

S.Juhneviča

 

4.

13.-19. 09.

 

Krāslavas novada bibliotēku akreditācija

V.Magidas

 

5.

15.09.

Abonements

„A.Kristi 120” - Literatūras izstāde

O.Skerškāne

 

6.

17.09.

Muzejs

Krāslavas pils nedēļas ietvaros diska „Grāfi Plāteri un Krāslava” prezentācija

A.Bartuša

 

7.

20.09.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

 

8.

29.09.

Lasītava

Senioru - interneta lietotāju klubiņa NEXT nodarbības

I.Cabule 

 

9.

30.09.

Lasītava

Mājas darbu atrādīšana - KNCB bibliotekāru darbiņu izstāde

I.Pauliņa

 

10.

30.09. plkst.15.00

Lasītava

Dzejas dienu ietvaros Piemiņas pasākums, veltīts mūsu novadnieka, dzejnieka Valda Krāslavieša 90. dz. dienai

Literatūras skate 

V.Magidas

 

 

 

 

 V.Slesare 

 

 


27.augustā plkst.16.00

Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lasītavā notiks Sarmītes Ķikustes grāmatas "100 galvas runā..." prezentācija. Grāmata tulkotā arī krievu valodā. Laipni aicināti visi interesenti.


 

Informatīvs apskats "Izglītības iestādes Latvijā 2009./2010.mācību gada sākumā": http://www.studentnet.lv/studejam/article.php?id=255539  


                       PASĀKUMI AUGUSTA MĒNESĪ

N. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

02.08.

Abonements

Literatūras izstāde

„Rakstniekam Aleksandram Grīnam - 115"

O.Skerškāne

2.

10.08.

Novadpētniecība

Tematiskā izstāde „Saknes no Latgale” – jaunais Rīgas katoļu arhibīskaps Zbignevs Stankevičs

 

E.Zaščerinska

3.

16.08.

Lasītava

„Skolas durvis verot” – zinību dienai veltīta izstāde

V.Slesare

4.

20.08.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

5.

27.08. plkst.15.00

Lasītava

Literatūras izstāde

Ābolu balle

Kad āboli sakrīt grozos

V.Slesare


                        PASĀKUMI JŪLIJA MĒNESĪ

Nr. p.

k.

Norises laiks

Norises vieta

Pasākuma nosaukums

Atbildīgais un dalībnieki

1.

01.07.

Bibliotēka

Fotomateriālu "9.Grāmatu svētki" izstāde

V.Magidas

2.

05.07.

Lasītava

Posms tavā dzīvē - bez darba - Tematiskā izstāde

V.Slesare

3.

07.07. plkst.15.00

Lasītava

Daugavpils literātu apvienības dzejnieku un bardu literāri - muzikālā stunda Latgales motīvi

V.Magidas

4.

16.07. plkst.15.00

Bibliotēka

Krāslavas pilsētas svētku ietvaros: "Mana pilsēta Krāslava dzejā, prozā un attēlos" - prezentācija

V.Magidas

S.Ļaksa-Timinska

5.

20.07.

Bibliotēka

Jauno grāmatu diena

O.Skerškāne

6.

21.07.

Abonements

Literatūras izstāde "Par manu laiku mirkļiem" - rakstniecei, žurnālistei Skaidrītei Gailītei-70

I.Pauliņa

                         

                                     |>>>   1  2  ...  4  5  6  7  8  9   >>>|